Rakennetaan

kaupunki,

jonne

halutaan

muuttaa

takaisin

Santeri Leinonen — ehdolla eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä keväällä 2023!


Olen 21-vuotias opiskelija ja vihreä kaupunginvaltuutettu Hyvinkäältä.

Uskon, että tilanteesta ja suhdanteesta riippumatta jokainen ihminen on aina lähimmäinen, eikä politiikka saa ylittää ympäristön kantokykyä tai ihmisten sietokykyä. Sinun äänesi valitsee päättäjien arvopohjan.


Nyt tehdään politiikkaa, let’s mennään!

Luonnonsuojelu

Turvataan luonnon monimuotoisuus ja suojellaan pohjavesiä. Muuttuva ilmasto muuttaa maailmaa: aloitetaan varautuminen uuteen normaaliin tänään.

Lasten oikeudet

Tarvitsemme harrastuksen jokaiselle lapselle ja kodin jokaiselle perheelle. Kaikkeen päätöksentekoon on sisällytettävä lapsivaikutusten arviointi.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Tulevaisuuden on tarjottava unelmia nuorille ja turvallinen vanhuus niille, jotka rakensivat tämän maan. Kohdataan jokainen ikääntyvä yksilönä.

Luonnonsuojelu

Turvataan luonnon monimuotoisuus ja suojellaan pohjavesiä. Muuttuva ilmasto muuttaa maailmaa: aloitetaan varautuminen uuteen normaaliin tänään.

Lasten oikeudet

Tarvitsemme harrastuksen jokaiselle lapselle ja kodin jokaiselle perheelle. Kaikkeen päätöksentekoon on sisällytettävä lapsivaikutusten arviointi.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Tulevaisuuden on tarjottava unelmia nuorille ja turvallinen vanhuus niille, jotka rakensivat tämän maan. Kohdataan jokainen ikääntyvä yksilönä.


Hyvinkäällä olen monille tuttu kasvo koulusta tai vapaa-ajalta. Vaikutan useassa yhdistyksessä, ja sanaani voi luottaa. Luonnettani kuvataankin usein kolmella sanalla: utelias, ahkera ja helposti lähestyttävä. Tutustu Santeriin!Elämäämme rajaavat fyysiset realiteetit – ekonomia ja ekologia, talous ja ympäristö. Molempien on oltava tasapainossa, ettei tulevien vuosikymmenten taakka kasva liian suureksi. Kunnan tärkein tehtävä on mahdollistaa hyvä elämä jokaiselle lapselle, äidinkielestä tai vanhempien tulotasosta riippumatta. Lue lisää politiikastani!

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen