Tavoitteeni

Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuusto ja muut luottamushenkilöt, jotka päättävät arjestamme. Päätökset pohjaavat faktoihin, mutta valinnat ovat mielipiteitä. Sinä valitset päättäjien arvopohjan. Minä uskon, että jokainen ihminen on kaikissa tilanteissa aina lähimmäinen, ja kulttuurilla, sivistyksellä sekä luonnolla on muutakin arvoa kuin pelkkä markkina-arvo.


Millainen on unelmieni kaupunki? Lue kaikki tavoitteeni Hyvinkää 2030-blogista.

Luonnonsuojelu

Ei ole ekonomiaa ilman ekologiaa – ympäristö asettaa elämällemme fyysiset rajat.

 • Hiilineutraali Hyvinkää 2030 (nykyinen tavoite on 2050!)
 • Kaupunkisuunnittelun on turvattava luonnon monimuotoisuus mm. kaavoituksella.
 • Huolehditaan pohjavesistä.
 • Tehdään ympäristövaikutuksista kilpailutuskriteeri.
 • Aletaan varautua ilmastonmuutoksen luomiin haasteisiin tänään.

Lasten oikeudet

Jokaisella lapsella on oikeus unelma-ammattiin – äidinkielestä, kaveriporukasta tai vanhempien taustasta riippumatta.

 • Taataan harrastus jokaiselle lapselle ja koti jokaiselle perheelle.
 • Tuodaan lapsivaikutusten arviointi osaksi kaikkea päätöksentekoa.
 • Panostetaan koulutukseen ja luodaan turvallinen lapsuus.
 • Lisätään mielenterveyden ensiaputaidot osaksi kouluopetusta.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Pitkän elämän aikana ihmiselle karttuu monenlaista tietoa, taitoa ja viisautta, jotka nostavat ikäihmisen yhteisön voimavaraksi.

 • Luodaan nuorille uskoa tulevaisuuteen ja varmistetaan ensimmäinen työpaikka.
 • Turvataan mahdollisuus elämänmittaiseen oppimiseen.
 • Kohdataan jokainen ikääntyvä yksilönä.
 • Hyvinkäälle kulttuurikesätyö

Kestävä kaupunki

Kestävässä kaupungissa ympäristö, ihmiset ja talous ovat tasapainossa.

 • Kehitetään taloutta pitkäjänteisesti eikä vain suhdanteesta toiseen.
 • Tehdään Hyvinkäästä etätyön edelläkävijä.
 • Kehitetään julkista liikennettä verkostomaisesti osana pääkaupungin metropolialuetta.
 • Jos uutta rakennetaan, tehdään se täydennysrakentaen keskusta-alueella.


Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen