Jag är en 21-årig studerande och grön kommunfullmäktige i Hyvinge. Jag blev invald i kommunalvalet 2021. Komunen påverkar en hel del saker i vår vardag: våra hobbyer, gator och byggnader, utbildningen, hälsovården samt den omgivande naturen i Hyvinge. Din röst väljer våra beslutsfattares värdegrund!


Vem kan rösta?

Du kan rösta i kommunalvalet om du:
  • Är över 18 år gammal.
  • Har bott i Hyvinge minst två år.
 ◦ Är medborgare i EU, Island eller 
 Norge och har bott i Hyvinge 
 minst två månader.Min politik

Naturvård

Kommunen spelar en viktig roll i naturvården. Skogsvården, planeringen av nya stadsdelar samt grundvattenskyddet är alla viktiga beslutt, som alla beror på beslutfattarnas värdegrund. En koldioxidneutral Hyvinge är ett av de viktigaste målsättningar för de blivande kommunfullmäktige. Vi måste också börja förberedda oss på klimatförändringens nackdelar redan idag.

Barnets rättigheter

Kommunfullmäktige måste altid och i alla situationer ta i beaktande, hur deras beslut påverkar barn. Mitt personligt mål är att säkra en hobby för varje barn och en hemma för varje familj: barnet borde kunna sträva efter sitt drömmjobb oberoende av sitt modersmål, sin vängrupp eller sina föräldrars egendom. Desuttom måste vi bringa grunder i psykiska första hjälpen till skolor samt utveckla spårkbad som en del av dagvården.

Jämställdhet mellan generationerna

En bra framtid bjuder drömmar för ungdomar och säkerhet för bedagade. I stället av en börda måste pensionerar ses som en kraft i samhället, eftersom under sitt långt liv hinner man samla mycket erfarenhet och vishet. Samtidigt måste vi se till att varje ungdom får sin första arbetsplats. Låt oss skydda de billösa kommuninvånarnas rättighet till att röra sig och leva ett aktivt liv – oberoende om de är pensionerar eller under 18-åriga.

En hållbar stad

I en hållbar stad är miljön, människorna och ekonomin alla i balans. I framtiden utvecklas Hyvinge ännu mera som en del av den större huvudstadsregionen. Hyvinge ska bli banbrytare i möjligheter i distansarbetet!

Vem är Santeri?

Jag studerar det ryska språket, literatur och internationell politik vid Helsingfors universitet. Hyvinge är min hemstad med min familj och mina vänner. Tack vare min mormor har jag kunnat följa kommunalpolitik redan som liten. Under de senaste tjugå år har jag bott bland annat i stadsdelarna Martti och Mustamännistö. Folk känner mig som en flitig och ärlig person som har hjärtan på sin rätta plats. Jag har varit både sekreterare och ordförande i många föreningar. I fjol engagerade jag mig i Mångspråkig Hyvinge -projektet som försvarade barnens rättigheter till språkundervisning i Hyvinges skolor.


Framtiden

I kommunalvalet 2021 fick Hyvinge två kommunfullmäktige som är födda på 2000-talet. Vem kunde passa bättre till att fatta framtidens beslut? 2030 är Hyvinge en livlig kolneutral stad, där barnen är centrala i politiken. Samtidigt satsar vi på vänstäderna och språkundervisning som är nyckeln till mellankulturelt förståelse.

Vill du höra mera om min politik? På min blogg kan du hitta mera inlägg med tagen ”Svenska”. Du kunde också vara i kontakt t.ex. via epost eller komma och träffa mig i något evenemang.


Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen