Vihreät – vasemmistoa vai oikeistoa?

Usein vaalien alla vihreitä haukutaan monesta eri suunnasta. Meitä sijoitetaan esimerkiksi kokoomuksen puisto-osastoon, marxilaisiksi, kommunisteiksi, ääriliberaaleiksi, punavihreiksi tai ihan vain oudoiksi hipeiksi. Totuuden kannalta on yleensä hyödyllisintä katsoa, mitä puolue itse kertoo omista mielipiteistään.

Jokaisella puolueella on omat keskeiset arvonsa, jotka yhdistävät puolueen jäseniä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi talous- tai ulkopolitiikka, työ ja palkkakysymykset tai erilaiset aatteet. Meillä vihreillä yhdistäviä arvoja ovat luonto ja tasa-arvo. Ympäristön ja toisen ihmisen kustannuksella ei pidä tavoitella kestämätöntä hyötyä, oli se sitten omaa tai valtion.

On siis totta, että jotkut vihreät saattavat olla talouspoliittisissa kysymyksissä hyvinkin oikealla tai vasemmalla. Tai että osa meistä kannattaa laajaa sekularismia toisten ollessa uskonnollisten yhteisöjen jäseniä. Näin kuuluukin olla. Jos ympäristö ja ihmisoikeudet ovat sinulle tärkeitä, voit äänestää muissa kysymyksissä mieleistäsi vihreää ehdokasta – ja olla samalla varma, että juuri näitä ydinarvoja edistää vihreässä liitossa koko joukkue.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että emme ylitä luonnon kantokykyä. Kuten taloudenkriisejä voidaan ennustaa, on myös ilmastokriisillä omat mittarinsa. Sosiaalinen kestävyys voi olla vaikeampi sanoittaa. Sitä on esimerkiksi sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus tai elämysten hakeminen kulutuksen sijaan kulttuurin kuluttamisesta. Kohdataan ihminen aina lähimmäisenä.

Olemmeko me vihreät siis vasemmistoa vai oikeistoa? Vaikea kysymys, mutta yhden eron voimme löytää. Perinteisesti vasemmisto ajaa valtion ja julkisten palveluiden vahvaa asemaa, oikeisto taas yksilön. Erotuksena molempiin vihreän politiikan ytimessä on ajatus yhteisöstä – otetaan vastuu ennen kaikkea omasta toiminnastamme ja autetaan yhdessä muita. Vihreys syntyy ihmisten kohdatessa.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Ilmastonmuutos ja kunnat


Seuraava teksti

Mitä se käytännössä tarkoittaa?


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen