Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Politiikka on välillä kovin kummallista. Ja ihmisen kieli sitäkin kummallisempaa. Eihän ilman kieltä olisi myöskään politiikkaa.

Kun opimme koulussa uutta ilmiötä kuvaavan sanan, alamme yhtäkkiä nähdä tätä ilmiötä kaikkialla ympärillämme. Kieli onkin meille tärkeä työkalu, jonka kautta voimme hahmottaa maailmaa ja välittää omaa todellisuuskuvaamme eteenpäin. Samalla meidän on pakko tehdä laajoja yleistyksiä tai olettamuksia: ihmismieli elää tarinoilla.

Siksi kaikkein tärkein kysymys on: mitä se käytännössä tarkoittaa? Tätä kysymystä jokaisen poliitikon tulisi kysyä kilpailijoiltaan ja äänestäjän ehdokkailtaan. Ilman käytäntöä mistä tahansa keskustelusta saa johdettua oikeastaan mitä tahansa. Monet vastustavat esimerkiksi fasisteja tai feministejä tuntematta aatteiden todellista sisältöä. Usein leimaamme vastustajia negatiivisina pitämillämme sanoilla: kaiken, mitä sanot, on oltava väärässä, koska olet kommunisti. Kuitenkin vasta selvittämällä, miten henkilö toteuttaa ajatuksiaan käytännössä, voimme arvoida niiden oikeudellisuutta.

Veronkorotus, mitä se käytännössä tarkoittaa? Ympäristön kantokyky, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä fyysisesti tapahtuu, kun ihminen syrjäytyy? Mistä esittämäsi ongelma käytännössä johtuu?

Nämä ovat kiinnostavia kysymyksiä. Ja niihin poliitikkojen pitää osata vastata.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Vihreät – vasemmistoa vai oikeistoa?


Seuraava teksti

Ilmastohätätila ei ole pila!


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen