Jag kandiderar i riksdagsvalet!

Jag kandiderar i riksdagsvalet!

Den 21.9. nominerade Nylands Gröna mig som kandidat i riksdagsvalet 2023. Jag ville kandidera, eftersom jag ansåg att mina kunskaper och mitt sätt att höra andra människor behövs i Finland.

 

Mina viktigaste teman är:

En tryggare värld för finländarna – och alla andra

Vad vi just nu behöver i riksdagen är bättre förståelse av Ryssland, av säkerhet och internationell politik. Med Finlands medlemskap i Nato är det dags att utöka vårt samarbete med Norden och de baltiska länderna. Samtidigt måste vi ta globalt ansvar för våra medmänniskor, eftersom de nuvarande säkerhetshoten sällan följer statsgränserna.

 

Vi måste skapa en hållbar välfärdsstat. 

Vi ska förstärka ungdomarnas sysselsättningsmöjligheter och balansera offentlig finanseriering för att säkra välfärdssamhället. Det är ingen tung börda att bry sig om äldre människor utan ett samhälleligt värdeval och en nödvändighet. Fortsättningen och utbyggnaden av basinkomstexperimentet måste genomföras under nästa valperiod.

 

Vi bör stoppa klimatförändringen och bortfallet av naturens mångfald

Nu har vi den sista möjligheten till att stoppa kilmatförändringen. Reklamer som främjar konsumtionen av fossila bränslen måste förbjudas, Finlands koldioxidneutralitetsmål stramas åt och nya finansieringsmodeller skapas för att främja den gröna omställningen även i vanliga hushåll.

 

Du kan stödja min kampanj genom att komma med i stödgruppen, donera eller genom att skicka uppmuntrande tankar. Jag vill visa att det även på 2020-talet går att vinna val genom att samarbeta och lyfta upp andra. Kom med!

Julkaistu 22.09.2022, Santeri Leinonen

Kirkkolaiva vuotaa – kuka pelastaa?


Seuraava teksti

Olen ehdolla eduskuntaan!


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen