Unelmani - Hyvinkää 2030

Lähdin ehdolle kuntavaaleissa 2021, sillä haluan vaikuttaa Hyvinkään suuntaan. Politiikassa on oltava tavoitteita.

Tässä blogissani esittelen oman unelmieni kaupungin: miltä näyttää Hyvinkää vuonna 2030? Äänestämällä voit tehdä tästä unelmasta totta!

Ympäristö

 • Hiilineutraali Hyvinkää 2030
 • Ilmastonmuutoksen seurauksista tehty on vaikutusarvio
 • Pohjavesialueet ja luonnon monimuotoisuus suojellaan kaikessa päätöksenteossa
 • Sveitsin ja Sonninmäen rakennushankkeita ei toteuteta, luontoarvot huomioidaan aina.

Talous, työllisyys ja kaavoitus

 • Ympäristövaikutukset ovat tärkeä talouden kilpailutuskriteeri
 • Työllisyysaste on valtakunnan tasolla, Hyvinkää on liikenteen solmukohtana etätyön keskus
 • Kaupungin yritysten raaka-ainevirrat ja prosessit suunnitellaan kiertotaloutta hyödyntäen
 • Nuorilla kulttuurikesätyö

Koulutus

 • Vähintään 50% koululaisista lukee kahta pitkää vierasta kieltä ja aloittaa ensimmäisenä kielenään jonkin muun kielen kuin englannin
 • Jokaiselle koululaiselle taataan oman äidinkielen opetus
 • Oppiaineiden tarjonta on säilynyt nykyisenä ja laajana
 • Lasten ja erityisesti nuorten miesten lukutaito on keskimääräistä paremmalla tasolla

Lasten oikeudet

 • Päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointi
 • Jokaisella lapsella on harrastus, jokaisella perheellä on koti
 • Kaupungin tilat ovat edelleen maksuttomia yhdistysten harrastekäyttöön

Liikenne

 • Hyvinkäällä on keskustassa sähköauton latauspaikkoja
 • Keskustan kävelytiet ja risteykset ovat esteettömiä
 • Erityisesti työmatkoissa huomioidaan mahdollisuus liikkua verkostomaisesti kaupungista ja kulkuneuvosta toiseen

Lähimmäisenrakkaus

 • Kaikki päätökset ovat sosiaalisesti kestäviä: lähimmäisen kustannuksella ei tavoitella omaa hyvinvointia
 • Jokaisella hyvinkääläisellä on asunto
 • Pakolaisia otetaan edelleen vastaan
 • Kiusaaminen on loppu: nollatoleranssi rasismille, syrjinnälle ja koulukiusaamiselle

Mielenterveys ja hyvinvointi

 • Ikääntyvien elämänkokemusta arvostetaan yhteiskunnan voimavarana
 • Kouluissa opetetaan mielenterveyden ensiaputaitoja
 • Matalan kynnyksen mielenterveysapua saa yhden luukun periaatteella yhdestä paikasta

 

Julkaistu 13.05.2021, Santeri Leinonen

Yksi kaikkien ja kaikki luonnon puolesta


Seuraava teksti

Hyvinkää tarvitsee avaruushissin!


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen