Täydennysrakentaminen suojelee ihmistä ja ympäristöä

Hyvinkäällä keskustellaan tasaisin väliajoin kaupungin ja erityisesti keskusta-alueen kehittämisestä. Osalla päättäjistä saattaa olla varsin korkealentoisiakin suunnitelmia siitä, millaista olisi hyvä rakentaminen tai tehokas liikennesuunnittelu.

Tulevaisuutta suunniteltaessa Hyvinkään kaupunkikuvaa kannattaa kehittää täydennysrakentamisen näkökulmasta. Täydennysrakentaminen tarkoittaa uusien rakennusten lisäämistä tai vanhojen korottamista jo olemassaolevilla kaupunkialueilla. Tämä on erityisesti Hyvinkään kaltaisen keskisuuren kaupungin tilanteessa usein hyvä asia. Kokonaan uuden asuinalueen rakentaminen edellyttäisi kaupungilta merkittäviä panostuksia mm. uuden infrastruktuurin ja palveluverkon rakentamiseen. Käytännön tasolla tämä tarkoittaisi esimerkiksi uusien vesijohtojen, teiden ja päiväkotien rakentamista alueelle.

Täydennysrakentaminen mahdollistaa olemassaolevan palveluverkon tehokkaamman hyödyntämisen, ja tuo samalla säästöjä. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi koululaisten määrä Hyvinkäällä pienenee, eikä olekaan järkevää levittää uusia asukkaita kovin kauas nykyisen palveluverkon ulottumattomiin.

Täydennysrakentaminen tuo myös sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä. Kun Hyvinkäälle muuttaa uusia ihmisiä, on heille pakko rakentaa asuntoja jonnekin. Täydennysrakentaminen ei edellytä luontoalueiden raivaamista rakennuksille, kun kaupungin kasvupainetta voidaan kohdistaa esimerkiksi tyhjiksi jääneille tonteille tai parkkialueille. Hyvä esimerkki tästä on uusi Hangonsillan alue, joskin kaavoitus- ja rakennusvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että uudet asunnot ovat tarpeeksi tilavia.

Tiivis kaupunkikuva mahdollistaa myös kevyen liikenteen hyödyntämisen, ja tuo kaupat ja koulut lähelle kuntalaisia. Tämä palveleekin erityisesti lapsiperheitä tai liikuntarajoitettuja kuntalaisia. Samalla myös liikenteen päästöt pienenevät, kun lyhyitä (alle 2 kilometriä) automatkoja voidaan vähentää.

Tulevaisuudessa Hyvinkään kasvu tulee jatkumaan maltillisena. Eniten Hyvinkäälle muuttaa ihmisiä Riihimäen lisäksi pääkaupunkiseudun kasvukeskuksista, kuten Helsingistä. Meidän ei kannatakaan lähteä kilpailemaan erityisen korkealla tai muuten urbaanilla rakentamisella. Hyvinkään vahvuus on palvelujen ja luonnon läheisyys.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Vaalikoneen takaa: pysäköinti


Seuraava teksti

Hyvinkään historialliset rakennukset


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen