Autot ja vihreät

Viime aikoina julkisuudessa on esitelty varsin tiukkoja kysymyksiä vihreiden liikennekannoista. Ja hyvä niin, onhan yksityisauto edelleen monelle suomalaiselle arjen tärkein liikuntamuoto. Keskustelua ovat kuitenkin hallinneet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin suunnitellut ratkaisut, jotka eivät sellaisenaan sovi esimerkiksi Hyvinkäälle.

Yksi yhteiskunnan tehtävistä on luoda ihmisille mahdollisuuksia omien tarpeiden täyttämiseen. Myös liikkuminen on tarve, ja useimmat ratkaisevat sen autolla. Auto ei siis ole itseisarvo: jos henkilöllä on parempi vaihtoehto oman liikkumisensa tueksi, hän saattaa käyttää esimerkiksi kaasuautoa tai kulkea jalkaisin. On myös monia ihmisryhmiä, joilla ei ole lainkaan mahdollisuutta auton käyttämiseen. Tällaisia ovat mm. alle 18-vuotiaat lapset ja osa eläkeläisistä. Myös heillä on liikkumisen tarpeita, joiden ratkaiseminen on tärkeää.

Siihen, miten ihmiset tarpeitaan täyttävät, pyritään vaikuttamaan ohjaustoimilla. Liikenteen tapauksessa näitä ovat esimerkiksi polttoaineen verotus, julkisen liikenteen tuet tai suurpäästöisten ajoneuvojen suoranaiset käyttökiellot. Poliittisista ohjaustoimista on kuitenkin hyötyä vain, jos ihmisillä on todellinen mahdollisuus valita muita liikkumistapoja. Muussa tapauksessa ne muuttuvat rangaistuksesi. Toimivat ohjaustoimet siis edellyttävät valinnanvapautta. Poliitikkojen tärkein tehtävä onkin luoda ihmisille uusia keinoja omien tarpeidensa täyttämiseen.

Liikenne muodostaa Hyvinkään hiilidioksidipäästöistä noin 40 prosenttia. Sillä on siis keskeinen rooli Hyvinkään hiilineutraaliustavoitteessa. Yksi suurimmista Hyvinkään liikennepäästöjen kuormittajista on Helsinki-Hämeenlinna-moottoritien ohikulkuliikenne. Tälle me emme voi kuntatasolla mitään. Iso osa liikenteeseen vaikuttavista päätöksistä tehdäänkin eduskunnan tasolla. On kuitenkin oma asenne- ja arvokysymys, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset kohtaamme. Saamme itse valita, ratkaisemmeko ongelmat palkkaamalla lakimiehiä vai insinöörejä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen kannattaa aloittaa lyhyistä, alle kahden kilometrin automatkoista. Tämä ei uhkaa kenenkään toimeentuloa tai haja-asutusalueiden elinvoimaa, mutta on merkittävä ekoteko. Liikkumisen tarpeen täyttäminen polttomoottoriautoilla on sama asia, kuin jos henkilö ostaisi kodin viikottaiset ruokaostokset pikavipeillä. Tämä on joskus välttämätöntä, mutta pitkällä aikavälillä kestämätöntä toimintaa.

Hyvinkäällä tehokkaimpia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat kevyen liikenteen lisääminen keskusta-alueella ja työmatkaliikenteen parempi yhteensovittaminen kaupunkien välisen julkisen liikenteen kanssa. Samalla Hyvinkään liikenneratkaisuja kehitetään verkostomaisesti osana pääkaupunkiseutua. Esimerkiksi Hyvinkään rautatieasemalle pysäköidyistä autoista merkittävä määrä on tullut alle 2 kilometrin säteellä asuvista kotitalouksista.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Hyvinkään historialliset rakennukset


Seuraava teksti

Jokaiselle lapselle liikuntaharrastus


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen