Asunto on ihmisoikeus

Riittävä toimeentulo on Suomen perustuslain takaama perusoikeus. Perustuslain mukaan: ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”

Valitettavasti myös meillä Hyvinkäällä on edelleen asunnottomia henkilöitä. Ongelman eteen on tehty paljon töitä, ja asia nousi esille jo viime valtuustokaudella mm. valtuustoaloitteen muodossa. On tärkeää, että asia säilyy esillä valtuustokeskusteluissa myös korona-ajan jälkeen. Talouden suhdanteesta riippumatta jokainen ihminen on aina lähimmäinen, ja tietyn ihmisryhmän sulkeminen perustuvanlaatuisen asian ulkopuolelle on kestämätöntä, oli heidän elämäntilanteensa mikä tahansa.

Hyvinkään valtuuston on omalta osaltaan edistettävä hallituksen tavoitetta poistaa asunnottomuus Suomesta tällä vuosikymmenellä. Parhaiten se tehdään kuuntelemalla alalla pitkään työskennelleiden ammattilaisten ja vapaaehtoisten kokemuksia, kuten noudattamalla asunto ensin -periaatetta.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Jokaiselle lapselle liikuntaharrastus


Seuraava teksti

Harrastuskoordinaattori yhdistää perheet ja palvelut


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen