Harrastuskoordinaattori yhdistää perheet ja palvelut

Paras tapa ehkäistä syrjäytymistä on oma harrastus. Harrastusten kautta sekä lapset että aikuiset voivat tavata uusia ihmisiä, rakentaa verkostoja ja oppia uusia taitoja. Koska eri seurat ja yhdistykset ovat usein vapaaehtoisten pyörittämiä, on harrastaminen myös kustannustehokasta. Yhdistykset ovatkin korvaamaton panos hyvinkääläisen liikunta- ja kulttuurielämän parissa. Vapaaehtoisten tukemiseksi harrastusten koordinointivastuun on oltava kunnalla, ja paras tapa tähän olisi harrastuskoordinaattori.

Harrastuskoordinattori toimii yhteyshenkilönä seurojen ja kunnan välillä. Hänellä on kokonaiskuva kunnan harrastustoiminnasta, ja koordinaattori voi antaa kuntalaisille tietoa eri harrastusmahdollisuuksista kunnan alueella. Harrastuskoordinattori myös vahvistaisi nuorisotyön toimialaa.

Ennen kaikkea harrastuskoordinattori olisi kuitenkin suora linkki ja aikuinen tuki hyvinkääläisiin lapsiin ja nuoriin. Hän voisi auttaa nuoria omien kerhojen perustamisessa ja esimerkiksi tilojen tai avustusten hakemisessa. Koordinaattori on mahdollistaja, joka tuo ilmi uusia ideoita ja tukee kuntalaisia niiden toteuttamisessa. Yhden luukun periaate on havaittu toimivaksi muissakin sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Sama käytäntö pitäisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa myös harrastusmahdollisuuksiin.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Asunto on ihmisoikeus


Seuraava teksti

Kilpailuttaminen: lapsi- ja ympäristövaikutukset osaksi arviointia


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen