Kilpailuttaminen: lapsi- ja ympäristövaikutukset osaksi arviointia

Kilpailuttaminen eli palvelun tai toiminnon ostaminen yksityiseltä toimijalta on monissa tilanteissa hyvä asia. Kunnan ei ole järkevää etenkään lyhytaikaisiin tehtäviin palkata uutta henkilöä, jos vastaava palvelu on kohtuuhintaisesti saatavilla markkinoilta. Kilpailuttamisessa hinnan lisäksi ratkaisee myös laatu, eikä esimerkiksi vuodesta toiseen toistuvia ydintehtäviä ole järkevää ostaa ulkopuoliselta.

Usein kilpailuttamisen tavoitteena on sujuvoittaa kuntataloutta ja tuottaa säästöjä. Hyvin toteutettuna kilpailuttaminen voikin tehostaa kaupungin palveluntuotantoa. Varoittaviakin esimerkkejä on. Ensimmäisenä mieleen tulevat mm. vanhustenhoidon laiminlyönti tai tuottavan rakennuksen myyminen ulkopuoliselle, jolle kunta tulee sitten itse vuokralaiseksi.

Tulevaisuudessa on tärkeää, että kilpailutuksen yhteydessä otetaan huomioon myös hankkeiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Kestävä kaupunki edistää reilua muutosta ja huolehtii, että sekä talous, ympäristö että ihmiset ovat tasapainossa. Lapsi- ja ympäristövaikutusten onkin oltava kilpailutusprosessi vähintään yhtä ratkaisevia, kuin minkä painoarvon annamme eri tarjousten hintapyynnöille. Tehdään niistä pakollinen osa kaupungin kilpailutuksia ja hankintaprosesseja.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Harrastuskoordinaattori yhdistää perheet ja palvelut


Seuraava teksti

Päätösten lapsivaikutukset on arvioitava aina


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen