Päätösten lapsivaikutukset on arvioitava aina

Kun arvioimme eri päätösten hyötyjä ja haittoja, nousee julkisessa keskustelussa useimmiten esille raha. Vähintään yhtä tärkeää olisi kuitenkin arvioida myös päätöksen seurauksia kuntalaisille ja erityisesti lapsiin. Hyvä työkalu tähän olisi pakollinen lapsivaikutusten arviointi, sillä lapsilla on usein kaikista heikommat mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Lapsivaikutusten arviointi on jo käytössä osana päätöksentekoa Suomessa, ja sitä on edistetty myös Hyvinkäällä esimerkiksi valtuustoaloitteen muodossa.

Mitä lapsivaikutusten arviointi voisi tarkoittaa kuntatasolla käytännössä? Lapsivaikutusten arvionti on jokaisen valmisteluprosessin yhteydessä tehtävä toimenpide, jolla esitellään valtuutetuille tai virkamiehille päätöksen mahdolliset lapsivaikutukset. Esimerkiksi uutta henkilöstöä rekrytoitaessa lapsivaikutuksia ei välttämättä ole, mutta vaikkapa keskustan liikennejärjestelyt saattavat jo vaikuttaa lasten koulu- ja harrastusmatkoihin. Keskeistä lapsivaikutusten arviointi onkin erityisesti kunnan taloutta, kaavoitusta ja kulttuuri- ja opetuspalveluita suunniteltaessa.

Arvio itsessään ei vielä tarkoita, että päätöksentekijöiden olisi sitä pakko noudattaa. Lapsivaikutusten arviointi tarjoaa kuitenkin uuden tärkeän näkökulman kaikkeen päätöksentekoon, ja turvaa valtuutettujen mahdollisuuden arvioida omaa toimintaansa myös inhimilliseltä kannalta. 

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Kilpailuttaminen: lapsi- ja ympäristövaikutukset osaksi arviointia


Seuraava teksti

Vaikeita valintoja – tasapainoinen kuntatalous


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen