Päiväkotien kielikylpy – käyttämätön mahdollisuus

Euroopan unionin tavoitteena on, että jokainen eurooppalainen oppisi puhumaan sujuvasti  vähintään kahta unionin virallista kieltä. Enemmistölle suomalaisia nämä kielet ovat todennäköisesti englanti ja ruotsi, joissain tapauksissa hyviä vaihtoehtoja ovat myös esimerkiksi saksa, ranska tai espanja.

Kieltenopetuksen turvaaminen ja siihen panostaminen on keskeinen arvovalinta, joka myös Hyvinkään kaupungin on uskallettava tehdä. Tärkeä askel olisi tukea vanhempien kielivalintoja ja varmistaa kielipolun toteutuminen jo varhaisessa vaiheessa. Yhtä tärkeää on myös varmistaa lasten oikeus omien vähemmistökielen asemassa olevien äidinkieltensä oppimiseen. Hyvinkäällä onkin tehty paljon hyvää työtä mm. niin kutsuttujen kielikylpyjen ja -suihkujen parissa.

Varhaiskasvatuksen kieltenopetuksessa lapsi altistuu kielelle päivän normaalin leikin ja muun toiminnan ohessa. Tämä tukee erityisesti äänteiden oppimista ja kielellistä hahmotuskykyä, mutta vahvistaa myös esimerkiksi sanastoa ja kielen rakenteiden hallintaa. Tutkimuksen tarjoamista hyödyistä ja näytöistä huolimatta valitettavan harvoilla lapsilla on mahdollisuus osallistua kielikylvytykseen. Erityisen hyödyllistä kielelle altistuminen olisi muissa kielissä kuin englannissa, jota useimmat kohtaavat arjessaan vähintäänkin viikottain.

Pitkällä aikavälillä Hyvinkään kaupungin on kehitettävä lapsiperheiden mahdollisuuksia hyödyntää kielikylvytystä ja -suihkutusta sekä levitettävä vanhemmille tietoa kieltenopetuksen mahdollisuuksista ja -hyödyistä. Varhaistettu kieltenopetus ei uhkaa lasten oman äidinkielen taitojen kehittymistä, mutta tarjoaa lapselle parhaimmillaan elämänmittaisen ilon ja hyödyn.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Vaikeita valintoja – tasapainoinen kuntatalous


Seuraava teksti

Tehdään Hyvinkäästä etätyön edelläkävijä!


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen