Ett eget modersmål är var och ens rättighet

Att ha ett modersmål är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna i världen. Alltför ofta dömer vi andra människor eller delar oss i mindre grupper på grund av våra språk och kulturer – även om språken borde förena oss, de borde vara ett kommunikationsmedel.

Alla borde ha möjlighet till att använda sitt eget modersmål på Hyvinges torg och gator utan någon rädsla. I byggandet av ett tryggare och positivare språkklimat spelar den finsktalande majoriteten av kommunens invånare en stor roll; speciellt hur vi förhåller oss till andra språkgrupper och ökar samhörighetskänslan. Man behöver inte vara finskspråkig för att vara finländare.

Den största potentialen för att lära sig språk finns i den tidiga barndomen. I framtiden måste vi försöka öppna nya möjligheter till språkbad och språkduschar i daghemmen i Hyvinge . Detta gäller både inhemska samt utländska språk. Samtidigt måste vi försäkra att språkstigen inte bryts när man till exempel flyttar från högstadiet till gymnasiet eller till yrkesskolan. EUs mål är att alla EU-medborgare skulle behärska två andra officiella europeiska språk. Detta arbete möjliggörs i kommuner.

Den här texten publicerades först på Facebook på svenska dagen 2020.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Tehdään Hyvinkäästä etätyön edelläkävijä!


Seuraava teksti

Äidinkieli on ihmisoikeus


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen