Sukupolvet toimivat yhdessä

Vihreä puolue julkaisi viime syksynä uuden ikääntymispoliittisen ohjelman. Ohjelman ytimessä on ajatus siitä, että jokainen ikääntyvä on yksilö, ainutlaatuinen itsenäinen toimija, jolla on omat tarpeensa ja haavensa. Samalla panostetaan myös sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen: nuorille tarjotaan samat mahdollisuudet kuin mitä aikaisemmat sukupolvet ovat saaneet. Erityisesti meidän on huomioitava vielä syntymättömien oikeudet esimerkiksi puhtaaseen luontoon ja työllistymismahdollisuuksiin. Ihmiskunnan suurimmat haasteet ovat sukupolvien yhteisiä. Reilu muutos ottaa huomioon jokaisen ja antaa kaikille avaimet aktiiviseen elämään.

Kunnan toiminnassa sekä erityisesti niin kutsuttua väestöllistä huoltosuhdetta mietittäessä on tärkeää, että ikääntyvät ja erityisesti eläkeläiset nähdään takaan sijasta voimavarana. On totta, että moni tarvitsee elämänsä viime metreillä erityistä hoivaa ja tukea. Tämä on jokaisen oikeus, ja hoivan  takaaminen nuorten ja työikäisten velvollisuus.

Kuitenkin samanaikaisesti enemmistö yli 65-vuotiaista viettää aktiivista itsenäistä elämää, maksaa veroja ja kuluttaa esimerkiksi erilaisia kulttuuripalveluita. Pitkä elämä tuo myös mukanaan paljon hyödyllistä osaamistaa ja tietoa. Tärkeintä onkin kohdata jokainen ikääntyvä yksilönä.

Toimiva kunta on ennen kaikkea yhteisö, ja hyvä yhteisö edistää myös sukupolvirajat ylittäviä kohtaamisia. Kunta voisi edistää näitä omalla toiminnallaan esimerkiksi tuomalla yhteen koululaisten kulttuurihankkeita ja samalla alalla harjaantuneita eläkeläisiä. Yhdessä etsityt ratkaisut auttavat aina useampaa kuin vain yhtä ihmisryhmää: autottomat huomioiva kaupunki palvelee sekä ikääntyviä että alle 18-vuotiata lapsia, ja laajasta kulttuuri- ja harrastustarjonnasta hyötyy aivan jokainen.

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Hyvä tulevaisuus tarjoaa toivoa ja turvaa


Seuraava teksti

Mielenterveyden ensiaputaidot osaksi kouluopetusta


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen