Mielenterveyden ensiaputaidot osaksi kouluopetusta

Minulle opetettiin koulussa, että ihmisen terveys on bio-psyko-sosiaalinen kokonaisuus. Se tarkoittaa, että ihminen on terve kun hänellä on sekä ystäviä että henkisesti ja fyysisesti hyvä olla.

Viime vuosina myös mielenterveyteen on alettu kiinnittää enenevissä määrin huomiota. Tämä on hyvä asia. Masennus ja muut mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ovat yksi suurimmasta tekijöistä, joka ajavat ihmisiä työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiselle eläkkeelle. Jokainen suomalainen kohtaa varmasti elämänsä aikana ihmisiä, joilla on henkisesti vaikeaa.

Näitä valmiuksia voidaan kehittää myös kouluopetuksella. Käytännön ensiapu on ollut osa terveystietoa jo pitkään. Elvytys, kylkiasento ja paineside ovatkin tärkeitä kansalaistaitoja. Samalla tavoin voimme opettaa nuorille, miten auttaa paniikkikohtauksesta kärsivää ystävää tai kuinka kohdata itsetuhoisia ajatuksia esittävä luokkatoveri. Mielenterveyden ensiaputaitojen opetus myös vähentää niihin liittyviä ennakkoluuloja ja madaltaa kynnystä hakea apua. Yksikin menetetty nuori on liikaa.

Käytännön tasolla ensiapukurssi voitaisiin sisällyttää yläasteelle esimerkiksi teemapäivien muodossa. Samalla opetus tavoittaisi koko ikäluokan. Kertaavaa ja syventää opetus voisi kuulua toisen asteen opintoihin. Viime vuosien säästöpaine ja korona toki rasittavat Hyvinkään taloutta edelleen, ja käytännössä toteuttaminen jäisikin tulevan valtuuston arvovalinnaksi.

Mielenterveyden ensiaputaitoja on pilotoitu jo ainakin Helsingissä ja Tampereella. Koska on Hyvinkään vuoro?

Julkaistu 21.01.2021, Santeri Leinonen

Sukupolvet toimivat yhdessä


Seuraava teksti

Ilmastonmuutos ja kunnat


Edellinen teksti

Tekninen toteutus: Tommi Korpelainen

Valokuvat: Jussi Leinonen ja Iida Tukeva

© 2021 Santeri Leinonen